Edonlyöntikertoimet

Vedonlyöntikertoimet – miten ne toimivat?

Jos haluaa päästä sisään vedonlyönnin jännittävään ja elämyksiä tarjoavaan maailmaan, on aivan ensimmäiseksi perehdyttävä asian ytimeen. Jos ihmisen ikä on vain numero, niin kerroin on paljon muutakin. Tämän artikkelin tarkoitus on avata vedonlyöntikertoimen logiikka ja merkitys sekä pohtia, miten määritellään kertoimen hyvyys tai huonous. Pitkässä juoksussa eli satojen vetojen sarjassa käytännössä ainoa keino päästä voitolliseen tulokseen on ymmärtää kertoimien syvin olemus. Lisäksi pitää löytää keinot lyödä tarjolla oleviin kohteisiin parhaan tuotto-olettaman sisältävät vedot. 

Vedonlyönnissä kerroin määrittelee, miten todennäköistä jonkun tapahtuman toteutuminen on. Tarkkaan ottaen ja useimmiten kerroin ei tokikaan toteutumista absoluuttisen tarkasti määrittele. Tarjottu kerroin on vedonvälittäjän kertoimenlaskijan ammattitaidolla laskema arvio, joka usein perustuu tilastoihin ja käytettävissä oleviin muuttujiin. Tarkka todennäköisyys voidaan määritellä esimerkiksi korttipeleissä tai ruletissa. Se siis vaatii, että ulkopuolisten muuttujien vaikutusta tapahtuman toteutumiseen ei käytännössä ole, ja mahdollisten lopputulosten määrä on tarkkaan tiedossa. Asia kuulostaa monimutkaiselta, mutta on erittäin looginen.

Todennäköisyyden määrittely

Helpoin esimerkki todennäköisyyden määrittelystä on kolikon heitto eli kruuna vai klaava. Jos realistisuuden nimissä jätetään pois kolikkopeleissä esiintyvä rahan syrjälleen jääminen, niin mahdollisia lopputuloksia on kaksi, joista kumpikin on yhtä todennäköinen. Tällöin valitun vaihtoehdon todennäköisyys on 1/2 eli 0,50 eli 50 %. Todennäköisyys siis määritellään jakamalla osumaan johtavien mahdollisuuksien määrä kaikkien mahdollisten lopputulosten määrällä. 52 kortin pakasta päällimmäisen kortin ennustaminen siis osuu oikeaan yhden kerran 52:sta eli pyöristettynä 1,9 prosentin todennäköisyydellä.

Jos asiaa syvennetään ja halutaan laskea usean tapahtuman todennäköisyys, niin asia monimutkaistuu, mutta logiikka on pettämätön. Ajatellaan tilannetta, että pitäisi ennustaa oikein sekä kolikonheitto että korttipakan päällä olevan kortin silmäluku, johon on kolmetoista vaihtoehtoa. Tällöin tapahtuman todennäköisyys on yksittäisten tapahtumien todennäköisyyksien tulo eli 1/2 x 1/13 = 1/26 eli 0,038 eli käytännössä valittu lopputulos toteutuu noin 3,8 prosentin todennäköisyydellä. Todennäköisyyden vaihteluväli on nollasta ykköseen siten, että nolla ei tapahdu ikinä ja ykkönen on varma tapahtuma.

Todennäköisyydestä kertoimeksi

Vedonlyönnissä asetettu kerroin ja tapahtuman laskettu todennäköisyys ovat käänteisluku. Kolikonheitossa valitun vaihtoehdon todennäköisyydeksi määriteltiin aiemmin 1/2, jolloin todellinen kerroin tapahtumalle on 2/1 eli kaksi. Oikean silmäluvun valitsemisen todennäköisyys kuusisivuista noppaa heitettäessä on siis 1/6 jolloin kerroin on vastaavasti kuusi. Tämä oli siis asia teoriassa avattuna. Näistä esimerkeistä on hyötyä kuitenkin vain kortti- tai seurapelejä pelatessa. Vedonlyönnissä pelaajan on itse määriteltävä todennäköisyys tapahtumalle ja verrattava sitä vedonvälittäjän tarjoamaan kertoimeen. Mitä pienempi kerroin, sitä todennäköisempi tapahtuma.

Jos vedonlyöntiyhtiö tarjoaisi kolikonheitossa molemmille vaihtoehdoille tapahtumien todellista kerrointa eli kaksi, olisi kyseessä nollasummapeli. Satojen vedonlyöntitapahtumien sarjassa yhtiö voittaisi yhtä paljon kuin häviäisi, joten liiketoiminta olisi kannattamatonta. Tästä johtuen vedonlyöntikertoimiin sisältyy aina yrityksen marginaali. Käytännön esimerkkinä jos yhtiö tarjoaisi kertoimia kolikonheitosta, olisivat ne mahdollisesti: kruuna 1,96 ja klaava 1,96. Tällöin tarjolla olevien kertoimien todennäköisyys olisi 1/1,96 + 1/1,96 = 1,02 ja niin sanottu palautusprosentti 1/1,02 = 0,98 = 98 %. Kohteeseen lyödyt panostukset siis palautuisivat pelaajille 98 prosenttisesti.

Kerroin määrittelee voittosi

Vedonlyönnin tarkoitus on asetetun panoksen avulla kasvattaa olemassa olevaa varallisuutta. Vedonvälittäjän tarjoama kerroin määrittelee, miten moninkertaisena pelaaja saa panostuksensa takaisin jos hänen ennustuksensa osuu oikeaan. Olkoon kyseessä jalkapallo-ottelu, jossa kertoimet on asetettu siten, että kotijoukkueen kerroin on 2,20 , tasapelin kerroin 3,40 ja vierasvoiton kerroin 3,50. Pelaaja asettaa kymmenen euron panostuksen kotivoitolle. Jos kotijoukkue voittaa, saa pelaaja palautuksena 10 € x 2,20 = 22 € eli voittaa 12 € (22 € palautus – 10 € panos). Muissa tapauksissa pelaaja häviää panoksensa eli 10 €

Vetoa voi myös lyödä monesta kohteesta samanaikaisesti, jolloin puhutaan yhdistelmävedosta. Tällöin vedon kerroin määritellään pelattujen vaihtoehtojen kertoimien tulona. Jos siis lyö vetoa kolmen jalkapallo-ottelun kotivoitosta kertoimilla 1,50 ; 2,00 ja 3,00; on yhdistelmävedon kerroin 1,50 x 2,00 x 3,00 = 9,00. Tähän yhdistelmään 10 euroa panostamalla voi siis voittaa huomattavasti enemmän verrattuna aiemmassa esimerkissä mainittuun yhden kohteen vedonlyöntiin (single). Toisaalta todennäköisyys hävitä panoksensa on myös tuntuvasti suurempi. Yhdistelmävedot kuitenkin tarjoavat mahdollisuuden pienelläkin panoksella voittaa suuria summia rahaa.

Kiinteät vs. muuttuvat kertoimet

Useimmat vedonlyöntiyhtiöt tarjoavat kohteisiinsa kiinteät kertoimet (fixed odds). Tämä tarkoittaa sitä, että vetoa lyödessä saatu kerroin on lopullinen. Kiinteä kerroinkin saattaa toki muuttua, jos esimerkiksi ilmenee muutoksia joukkueiden välisissä voimasuhteissa ja yhtiö huomaa eri vaihtoehtojen panostuksen jakautuvan määrittelemiensä todennäköisyyksien vastaisesti. Jo lyötyihin kiinteäkertoimisiin vetoihin eivät tällaiset muutokset kuitenkaan vaikuta. Muuttuvat kertoimet ovat käytössä esimerkiksi ravien toto-peleissä, joissa vasta lopullinen panostusten suhde määrittelee kertoimet. Jälkimmäinen vaihtoehto vaikeuttaa ns. ylikertoimien määrittelyä, koska pelaamishetkellä hyvä kerroin saattaa painua paljonkin.

Ylikerroin on tie voittoon

Pitkässä juoksussa tie voitolliseen vedonlyöntiin on ylikertoimien etsiminen. Pelaajan tulee siinä vaiheessa pystyä määrittelemään todennäköisyydet tapahtuman eri vaihtoehdoille ja verrata niitä vedonvälittäjän tarjoamiin kertoimiin. Jos oman arvion mukaan tasaväkiseen tennisotteluun toinen pelaaja saa kertoimen 2,15, on kyseessä ylikerroin ja vedonlyönti kyseisen pelaajan puolesta on kannattava päätös. Ylikerroin ei ole tae yksittäisille voitoille mutta satojen vetojen sarjassa ylikertoimia pelaamalla voittaa enemmän kuin häviää. Ylikerroin on vedonlyöjän itse määrittelemä ja tämä taito erottelee voittavat vedonlyöjät massasta.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *